FAQ

Ce este Betonyp-ul?

Plăci de beton armate cu aşchii de lemn sunt plăci produse în prese netede din material lemnos, aşchii de lemn, cu adaos de liant (ciment portland) şi aditivi chimici pentru aplicaţii în industria construcţiilor.

Unde se folosesc placile de Betonyp ?

În constructii plãcile BETONYP se folosesc la realizarea următoarelor lucrãri:

 • cofraje pierdute
 • îmbrăcarea faţadelor
 • îmbrăcarea pereţilor interiori
 • protecţie antiincendiu
 • placarea podelelor
 • pereţi interiori rezistenţi la sarcină
 • pereţi exteriori rezistenţi la sarcină
 • pereţi autoportanţi
 • podele rezistente la sarcină
 • tavane suspendate
 • tavane suspendate rezistente la foc
Montate pe structurã de lemn placile Betonyp pot fi folosite la ?
 • instituţii publice
 • instituţii comerciale
 • instituţii de învăţământ
 • spitale
 • centre de divertisment
 • case de locuit
 • case de vacanţă
 • grajduri (clădiri pentru creşterea vitelor)
 • depozite
Care sunt Principalele proprietăţi ale plăcilor prefabricate BETONYP ?

Principalele proprietăţi  ale plăcilor BETONYP sunt:

 • incombustibile (B1 conform cu standardul DIN 4102);
 • rezistente la apă;
 • rezistente la atacul ciupercilor;
 • fără formaldehide şi azbest.
Ce Masa(greutate) pe unitate de suprafaţă(mp) are placa de Betonyp ?
Grosimea plăcilor Masa pe unitate de suprafaţă (ptr. densitatea Toleranţa în grosime (mm)
(mm) de 1450 Kg/m3) clasa I Clasa II
8

10

12

11,5

14,5

17,5

 

+0,7

14

16

18

20

(22)

24

20,5

23,0

26,0

29,0

32,0

35,0

 

 

+1,0

 

+1,0

Ce Rezistenţa la foc are placa de Betonyp ?

Testele de rezistenţă la foc au relevat faptul că în timpul incendiului plăcile BETONYP nu eliberează gaze sau vapori inflamabili. Odată acţiunea focului eliminată, plăcile nu mai dogoresc.

Conform cu raportul testului EMI nr. M-482/1974 plăcile BETONYP se încadrează în grupa materialelor incombustibile.

Valoarea critică a rezistenţei la foc depinde în mare măsură de compoziţia şi poziţia structurii create.

Pentru fiecare nouă structură creată, valoarea rezistenţei la foc trebuie testată în conformitate cu cerinţele standardelor în vigoare.

0